Εργαστήριο και πόλη

Τα τμήματα ρεμάτων που έχουν διασωθεί μέσα στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης αποτελούν πλούτο από περιβαλλοντική άποψη, ο οποίος μένει εν πολλοίς αναξιοποίητος.

Στο ρέμα της ΥΦΑΝΕΤ, λίγο πάνω από την γέφυρα της οδού Παπάφη, υπάρχει σωλήνας, από τον οποίο εκρέει νερό σε όλη τη διάρκεια του έτους. Πολλοί περίοικοι χρησιμοποιούν το νερό αυτό ακόμη και για πόση, πιστεύοντας ότι είναι πολύ καλής ποιότητας. Το εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος ανέλαβε την πρωτοβουλία να ελέγξει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού διερευνώντας τυχόν κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Από τις μετρήσεις που έγιναν προέκυψε ότι η περιεκτικότητα σε νιτρικά ήταν σχεδόν διπλάσια από την επιτρεπόμενη, ενώ δεν υπήρχε υπέρβαση στις υπόλοιπες παραμέτρους οι οποίες εξετάστηκαν. Το εργαστήριο ενημέρωσε τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για να ενημερώσουν με την σειρά τους τους περιοίκους ότι το νερό δεν είναι πόσιμο.