Πιστοποίηση Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 από την εταιρεία DQS Hellas, μέλος του διεθνούς δικτύου πιστοποίησης IQNet στο πεδίο:

 

"Ποιοτικός έλεγχος νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων"

(Αριθμός πιστοποιητικού: DE-506944 QM08) 

 

Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει:

  • φυσικοχημικές και οικοτοξικολογικές αναλύσεις νερού,
  • υγρών και στερεών αποβλήτων, οικοτοξικολογικές αναλύσεις χημικών ουσιών, καθώς και
  • δοκιμές έκπλυσης στερεών αποβλήτων