Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 13 επισκέπτες συνδεδεμένους
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Προβολή # 
1   Link   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2   Link   Πολυτενική Σχολή Α.Π.Θ.
Ιστοσελίδα της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.
3   Link   Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
Ιστοσελίδα του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
4   Link   Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.
Ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.
5   Link   Σύστημα Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ.
Ιστοσελίδα του Συστήματος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ.
6   Link   Ηλεκτρονικά μαθήματα Α.Π.Θ.
Ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών μαθημάτων blackboard
7   Link   Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΚΥΤΠ) Α.Π.Θ.
Ιστοσελίδα του ΚΥΤΠ Α.Π.Θ.
8   Link   Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (NOC) Α.Π.Θ.
Ιστοσελίδα του NOC Α.Π.Θ.
9   Link   Γραφείο Δισύνδεσης Α.Π.Θ.
Ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.
10   Link   Τμήμα Σπουδών Α.Π.Θ.
Ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών Α.Π.Θ.