Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 3 επισκέπτες συνδεδεμένους
Αντικείμενο
PDF Εκτύπωση

Ο Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (Τ.Υ.Τ.Π.) καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των επιστημονικών περιοχών:

 • Μηχανική των ρευστών

 • Ροές υπό πίεση

 • Ροές με ελέυθερη επιφάνεια

 • Υπόγεια υδραυλική

 • Πειραματική υδραυλική

 • Τεχνική υδρολογία

 • Διαχείριση, προστασία και αποκατάσταση υδατικών πόρων

 • Λειτουργία και διαχείριση υδατικών οικοσυστημάτων

 • Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης

 • Αντιπλημμυρικά και αρδευτικά έργα

 • Διευθυτήσεις ποταμών και χειμάρρων

 • Υδροηλεκτρικά έργα

 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού

 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων

 • Ακτομηχανική

 • Παράκτια ωκεανογραφία

 • Λιμενικά έργα

 • Θαλάσσια έργα (παράκτια και ανοικτής θάλασσας)

 • Έργα προστασίας και ανάπλασης ακτών

 • Διαχείριση παράκτιων ζωνών

 • Ήπιες μορφές ενέργειας

 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων

 • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 • Οικονομική του περιβάλλοντος

 

  ativan online