Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 2 επισκέπτες συνδεδεμένους
Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή κ. Δ. Τολίκα
Ο Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. με την υποστήριξη της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής εξέδωσε τιμητικό τόμο για τον ομότιμο καθηγητή κ. Δ. Τολίκα. 
Ο κ. Δ. Τολίκας έχει πολυσχιδές διδακτικό και επιστημονικό έργο, καθώς και σημαντικότατο διοικητικό έργο. Διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Στην κοινωνική προσφορά του κ. Δ. Τολίκα συγκαταλέγονται η πολύχρονη συμμετοχή του στο Δ.Σ. του Περιφερειακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης (ως αντιπροέδρου και προέδρου) και στη Μόνιμη Επιτροπή Οικολογίας και Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. (ως προέδρου).
Ίσως όμως πιο σημαντικό από όλα είναι  το ότι ο Δημήτρης Τολίκας αποτέλεσε  υπόδειγμα για όλους τους νεώτερους συναδέλφους με την αφοσίωσή του στο διδακτικό έργο και τη σημασία που απέδιδε σε αυτό, την ηπιότητα του χαρακτήρα του, την δημοκρατικότητά του και την θεώρηση του διοικητικού έργου ως υποχρέωση προσφοράς και όχι ως ευκαιρία άσκησης εξουσίας. 
Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτρη Τολίκα
 
Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος

 

O Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (Τ.Υ.Τ.Π.) αποτελεί έναν από τους τέσσερις Τομείς του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, οι οποίοι θεσμοθετήθηκαν το 1982.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με το υδάτινο περιβάλλον αποτελεί στην εποχή μας πρωταρχική αναγκαιότητα τόσο σε παγκόσμια, όσο και εθνική κλίμακα. Η αντιμετώπιση αυτή πέρα από το ότι εξασφαλίζει την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών σε νερό, καλύπτει τη διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος μέσα στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, υπερβαίνοντας τα στενά πλαίσια της πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικών βλαβών. Είναι προφανές ότι για το σκοπό αυτό απαιτείται η εκπαίδευση ειδικευμένων επιστημόνων-μηχανικών για τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή επωφελών δράσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του ΤΥΤΠ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών του Πολιτικού Μηχανικού που αναφέρονται γενικότερα σε θέματα υδραυλικής, διαχείρισης υδατικών πόρων, θαλάσσιας τεχνικής και προστασίας περιβάλλοντος. Στον Τομέα απασχολούνται 17 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) καθώς και προσωπικό εκπαιδευτικής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης. Παράλληλα ένας αριθμός από επιστήμονες δραστηριοποιούνται ως υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητικοί συνεργάτες ή μεταδιδακτορικοί ερευνητές.

Ο Τομέας στεγάζεται στο κτίριο Υδραυλικής που βρίσκεται πίσω από το κεντρικό κτιριακό συγκρότημα της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ.

 

 

 

  Διευθυντής Τομέα: Καθηγητής Ν. Θεοδοσίου